Opdrachtgevers

Uw succes is ons succes

Een goede match vraagt om teamwerk. U als opdrachtgever bent daarin de coach, en bepaalt het liefste zelf de opstelling…uiteraard! Maar talent scouten is specialistisch en tijdrovend werk. Wij van to MATCH zijn ook zelf coach geweest, en bewegen ons nu continu door de professionele wereld met een speciaal oog voor het scouten van de juiste talenten.

Maar daarmee houdt het allerminst op! Wij gebruiken onze ervaring, ons netwerk, onze uitgebreide database en sociale media om een goede (voor)selectie te kunnen maken. En gaan dan met gegadigden in gesprek. Pas als wij ervan overtuigd zijn dat een kandidaat van toegevoegde waarde voor uw organisatie kan zijn stellen we hem of haar aan u voor.

De to MATCH Succesfee

Het laatste woord is dan uiteraard weer aan u! Om uw vertrouwen in onze speciale werving- en selectiemethode te versterken, hanteren wij de unieke to MATCH Succesfee. Een geplaatste kandidaat is in onze ogen pas succesvol als hij een eerste periode in uw bedrijf met goed gevolg heeft doorlopen. Dán pas brengen wij u het grootste deel van onze (gestaffelde) fee in rekening. In de regel is dit na verlenging van het eerste contract!

Dat is voor u een prettige zekerheid! U kunt zich toeleggen op uw core business, wij hebben alleen baat bij het selecteren en voorstellen van goede kandidaten. En hebben er dus ook alle belang bij om zowel met u, als met de kandidaten blijvend contact te onderhouden. Om uiteindelijk van succes een door allen gedeeld succes te maken!

Voor meer informatie, neem direct contact met ons op, en vraag vooral ook naar de bijzonderheden van onze to MATCH Succesfee en onze voorwaarden!

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.